[1]
Hämäläinen, J. 2009. Luottamus yhteiskunnan voimavarana. Sosiaalipedagogiikka. 10, (marras 2009), 5–8. DOI:https://doi.org/10.30675/sa.120901.