[1]
Hämäläinen, J. 2017. Pedagoginen suhde Herman Nohlin mukaan. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja. 18, (joulu 2017), 151–158.