(1)
Eriksson, L.; Markström, A.-M. Socialpedagogik - en integrerande och mobiliserande kraft?. Sosped 2000, 1, 155-168.