(1)
Hämäläinen, J. Sosiaalipedagogiikka juurtumassa Venäjälle. Sosped 2000, 1, 179-183.