(1)
Rautiainen, A. Sosiaalipedagoginen toiminta oppilaiden arjessa. Sosped 2004, 5, 9-28.