(1)
Väisänen, R. Sosiaalipedagoginen gerontologia – yksi näkökulma sosiaalityökeskusteluun. Sosped 2008, 9, 133-147.