(1)
Hämäläinen, J. Luottamus yhteiskunnan voimavarana. Sosped 2009, 10, 5-8.