Hämäläinen, J. (2020). Sosiaalipedagoginen katse ja ajan haasteet. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, 21, 5–8. https://doi.org/10.30675/sa.101286