Mäntyneva, P. (2020). Lektio praecursoria. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, 21, 153–160. https://doi.org/10.30675/sa.101291