Eriksson, L., & Markström, A.-M. (2000). Socialpedagogik - en integrerande och mobiliserande kraft?. Sosiaalipedagogiikka, 1(2), 155–168. https://doi.org/10.30675/sa.114563