Rautiainen, A. (2004). Sosiaalipedagoginen toiminta oppilaiden arjessa. Sosiaalipedagogiikka, 5, 9–28. https://doi.org/10.30675/sa.119390