Mikkonen, N. (2006). Arkisuuntautunut työtapa haastavasti käyttäytyvän lapsen perheen tukemisessa. Sosiaalipedagogiikka, 7, 29–47. https://doi.org/10.30675/sa.119976