Väisänen, R. (2008). Sosiaalipedagoginen gerontologia – yksi näkökulma sosiaalityökeskusteluun. Sosiaalipedagogiikka, 9, 133–147. https://doi.org/10.30675/sa.120856