Hämäläinen, J. (2009). Luottamus yhteiskunnan voimavarana. Sosiaalipedagogiikka, 10, 5–8. https://doi.org/10.30675/sa.120901