Raatikainen, E., Rauhala, L. A., & Mäenpää, S. (2017). Qualified Empathy: A key element for an empowerment professional. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, 18, 113-121. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/65404