Tukia, J., Ajanki, M., Pihlman, A., Santala, J., & Santalainen, J. (2017). Miesten kansalaistalo Mattilassa tehdään uudenlaista miestyötä. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, 18, 123-133. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/68942