Hämäläinen, J. (2017). Pedagoginen suhde Herman Nohlin mukaan. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, 18, 151–158. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/68945