Lehto, S. (2018). Osallistava pedagogiikka liikuntakasvatuksessa: Tapauksena koulun liikuntakerhot. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, 19, 59–81. https://doi.org/10.30675/sa.70187