Fornaciari, A., & Nikkola, T. (2018). Kohti valveutumista ja ajattelun rajoja kriittisen pedagogiikan keinoilla. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, 19, 83-93. https://doi.org/10.30675/sa.70949