Laininen, E., & Salonen, A. O. (2019). Koulutusorganisaatiot yhteiskunnan uudistajina. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, 20, 61–72. https://doi.org/10.30675/sa.80443