Järvinen, S., Hokkanen, A.-K., Komulainen, S., & Jurvakainen, K. (2020). Ylätaso – asiakkuudesta yliopistoyhteisön jäsenyyteen. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, 21, 125–134. https://doi.org/10.30675/sa.96100