Tukia, Jukka, Marko Ajanki, Arvi Pihlman, Juha Santala, ja Jelena Santalainen. 2017. ”Miesten Kansalaistalo Mattilassa tehdään Uudenlaista miestyötä”. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja 18 (joulukuuta), 123-33. https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/68942.