Manninen, Niina, Elina Kuusisto, ja Kirsi Tirri. 2018. ”What Field Education Experiences Do Social Services Students Regard As Meaningful?”. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja 19 (joulukuuta), 43-57. https://doi.org/10.30675/sa.70141.