Eriksson, L. ja Markström, A.-M. (2000) ”Socialpedagogik - en integrerande och mobiliserande kraft?”, Sosiaalipedagogiikka, 1(2), ss. 155–168. doi: 10.30675/sa.114563.