Rautiainen, A. (2004) ”Sosiaalipedagoginen toiminta oppilaiden arjessa”, Sosiaalipedagogiikka, 5, ss. 9–28. doi: 10.30675/sa.119390.