Hämäläinen, J. (2009) ”Luottamus yhteiskunnan voimavarana”, Sosiaalipedagogiikka, 10, ss. 5–8. doi: 10.30675/sa.120901.