Raatikainen, E., Rauhala, L. A. ja Mäenpää, S. (2017) ”Qualified Empathy: A key element for an empowerment professional”, Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, 180, ss. 113-121. Saatavissa: https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/65404 (Viitattu: 6maaliskuuta2021).