Tukia, J., Ajanki, M., Pihlman, A., Santala, J. ja Santalainen, J. (2017) ”Miesten kansalaistalo Mattilassa tehdään uudenlaista miestyötä”, Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, 180, ss. 123-133. Saatavissa: https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/68942 (Viitattu: 14toukokuuta2021).