Hämäläinen, J. (2017) ”Pedagoginen suhde Herman Nohlin mukaan”, Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, 18, ss. 151–158. Saatavissa: https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/68945 (Viitattu: 19lokakuuta2021).