Laininen, E. ja Salonen, A. O. (2019) ”Koulutusorganisaatiot yhteiskunnan uudistajina”, Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, 20, ss. 61–72. doi: 10.30675/sa.80443.