[1]
L. Eriksson ja A.-M. Markström, ”Socialpedagogik - en integrerande och mobiliserande kraft?”, Sosped, vsk. 1, nro 2, ss. 155–168, marras 2000.