Rautiainen, A. ā€¯Sosiaalipedagoginen toiminta oppilaiden arjessaā€¯. Sosiaalipedagogiikka, vsk. 5, marraskuuta 2004, ss. 9-28, doi:10.30675/sa.119390.