Hämäläinen, J. ”Luottamus yhteiskunnan voimavarana”. Sosiaalipedagogiikka, vsk. 10, marraskuuta 2009, ss. 5-8, doi:10.30675/sa.120901.