Raatikainen, E., L. A. Rauhala, ja S. Mäenpää. ”Qualified Empathy: A Key Element for an Empowerment Professional”. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, Vsk. 18, joulukuuta 2017, ss. 113-21, https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/65404.