Tukia, J., M. Ajanki, A. Pihlman, J. Santala, ja J. Santalainen. ”Miesten Kansalaistalo Mattilassa tehdään Uudenlaista miestyötä”. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, Vsk. 18, joulukuuta 2017, ss. 123-3, https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/68942.