Eskelinen, T., T. Seppälä, ja S. Ryynänen. ”Kansalaisrohkeus: Tottelemattomia yksilöitä, yhteisöjä, Tutkijoita”. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, Vsk. 20, joulukuuta 2019, ss. 73 -84, doi:10.30675/sa.85915.