Raatikainen, Eija, Leigh Anne Rauhala, ja Seija Mäenpää. ”Qualified Empathy: A Key Element for an Empowerment Professional”. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 180 (joulukuuta 31, 2017): 113-121. Viitattu helmikuuta 26, 2021. https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/65404.