Eskelinen, Teppo, Tiina Seppälä, ja Sanna Ryynänen. ”Kansalaisrohkeus: Tottelemattomia yksilöitä, yhteisöjä, Tutkijoita”. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 200 (joulukuuta 21, 2019): 73 - 84. Viitattu syyskuuta 28, 2020. https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/85915.