1.
Hämäläinen J. Nuorten osallisuutta edistämässä. Sosped [Internet]. 30. marraskuuta 2003 [viitattu 20. huhtikuuta 2024];4:5-8. Saatavissa: https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/116953