1.
Kainulainen J. Sukupolvet maaseudun murroksessa (Lectio Praecursoria). Sosped [Internet]. 30. marraskuuta 2003 [viitattu 21. huhtikuuta 2024];4:79-87. Saatavissa: https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/116960