1.
Rautiainen A. Sosiaalipedagoginen toiminta oppilaiden arjessa. Sosped [Internet]. 30. marraskuuta 2004 [viitattu 20. huhtikuuta 2024];5:9-28. Saatavissa: https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/119390