1.
Hämäläinen J. Luottamus yhteiskunnan voimavarana. Sosped [Internet]. 30. marraskuuta 2009 [viitattu 20. huhtikuuta 2024];10:5-8. Saatavissa: https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/120901