1.
Manninen N, Kuusisto E, Tirri K. What field education experiences do social services students regard as meaningful?. Sospedaik [Internet]. 28. joulukuuta 2018 [viitattu 22. syyskuuta 2020];190:43-7. Saatavissa: https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/70141