(1)
Pirhonen, J.; Jylhä, M.; Pietilä, I. Kuolemaan valmistautuminen toimijuutena vanhuudessa. sosiologia 2022, 59, 4–18.