(1)
Rikala, S.; Wallin, A.; Sjöblom, J. Miten sosiaalista kestävyyttä tehdään? Ruohonjuuritason toimijoiden sosiaaliset käytännöt entisen tehdasalueen elävöittämisessä. sosiologia 2023, 60, 5-21.