(1)
Pöysä, V.; Aho, T.; Lahti, A. Mieheyden moninaiset verkostot – Latourin feministinen luenta. sosiologia 2023, 60, 212-229.