Pirhonen, J., Jylhä, M., & Pietilä, I. (2022). Kuolemaan valmistautuminen toimijuutena vanhuudessa. Sosiologia, 59(1), 4–18. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sosiologia/article/view/124637