Pirhonen, Jari, Marja Jylhä, ja Ilkka Pietilä. 2022. ”Kuolemaan valmistautuminen toimijuutena vanhuudessa”. Sosiologia 59 (1):4–18. https://journal.fi/sosiologia/article/view/124637.