Kouvo, Antti, Marja Alastalo, ja Sanna Aaltonen. 2022. ”Ukrainan sota, sosiologia ja yliopisto”. Sosiologia 59 (3):247-50. https://journal.fi/sosiologia/article/view/125587.