Rikala, Sanna, Antti Wallin, ja Jonas Sjöblom. 2023. ”Miten sosiaalista kestävyyttä tehdään? Ruohonjuuritason toimijoiden sosiaaliset käytännöt entisen tehdasalueen elävöittämisessä”. Sosiologia 60 (1):5-21. https://journal.fi/sosiologia/article/view/128681.